Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1492 7983
Reposted frompeper peper viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacreure creure
5606 edfe
Reposted fromEtnigos Etnigos viacreure creure
To prosta, męska logika: jeśli kobieta jest wściekła, znaczy, że jej zależy. Jeśli jakiś facet jest w związku, a lasce nie chce się nawet na niego wrzeszczeć, gość ma przerąbane. Obojętność jest kobiecym pocałunkiem śmierci. To odpowiednik męskiego braku zainteresowania seksem. Jeśli tak jest – to koniec. Po związku.
— Emma Chase - "Ułaskawienie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacreure creure
5088 3fbc
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain via48hrs 48hrs
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vianergo nergo
4143 b82a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
6533 9139 500
Reposted fromsoftboi softboi viaimpressive impressive
8855 5344 500
7830 a11d
Reposted fromkarahippie karahippie
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainyou inyou
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viainyou inyou
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viainyou inyou
9274 6f16 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaimpressive impressive
2226 06ba
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl