Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viajasnaa jasnaa
4711 0a35 500
Reposted fromteijakool teijakool viaeternaljourney eternaljourney
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viatobecontinued tobecontinued
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromplayinglove playinglove viamendacious mendacious
9712 0f89 500
Reposted fromoutoflove outoflove via2708 2708
3786 74ef
Reposted from777727772 777727772 viapleassure pleassure
4919 acab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapleassure pleassure
0687 8cdc 500
Reposted fromMadristas Madristas viapleassure pleassure
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou via2708 2708
3366 b1c6
Reposted frommakle makle viakoloryzacja koloryzacja
7632 7055 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viapocalujmnie pocalujmnie
0231 56d6 500
Reposted fromnutt nutt viamendacious mendacious
Będzie mi brakowało tego, że Ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na Twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi Ciebie.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
7100 6898 500
no jak to.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamendacious mendacious
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl