Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy vianergo nergo
4281 5517 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
4277 9613 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
0036 9005 500
Reposted from4777727772 4777727772

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid via48hrs 48hrs
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaFlowialiusz Flowialiusz
2900 d0c7 500
Reposted frombrumous brumous viathatwasntadream thatwasntadream
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaplugss plugss
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viaplugss plugss
0630 053a
Reposted fromcalifornia-love california-love viaplugss plugss
6648 631a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
potrzebuj mnie.
— ..
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaplugss plugss
3926 a017
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl