Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
4304 585e 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viajointskurwysyn jointskurwysyn
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianadelle nadelle
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viamendacious mendacious
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viatobecontinued tobecontinued
2622 5254
Reposted fromsiedem siedem viamysweetheartt mysweetheartt
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viatobecontinued tobecontinued
3453 b08c 500
Reposted frompiehus piehus vianiiks niiks
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon vianokturnal nokturnal
Istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viathatwasntadream thatwasntadream
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle via48hrs 48hrs
5666 54d9
Reposted fromgreena greena viasarazation sarazation
6378 268e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarrives arrives
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viagoodperspective goodperspective
1650 f2b5

(...) I tak, wierzę w długie, wilgotne pocałunki, kiedy ten świat się zaczyna i kiedy się kończy.

— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl