Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromjedyny jedyny viaoxygenium oxygenium

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia vialittle-things little-things
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
4924 0404
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialottibluebell lottibluebell
4277 907e 500
3781 5b86 500
Noc na ziemi (1991)

Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,

kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,

gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie

i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

 

Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,

gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,

gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem

i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.

 

I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania

przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania

zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,

gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.

 

Lubię to - i tę chwilę lubię, gdy koło mnie

wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,

a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata

w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

3638 bbed
Reposted fromLuna- Luna- viaoxygenium oxygenium
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianokturnal nokturnal
0384 81c3 500
Reposted fromjrb jrb via2708 2708
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

1761 7dfd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamendacious mendacious
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamendacious mendacious
2466 04da
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl