Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

18:57
18:57
7666 3599

oil paint by Fabian Perez

March 25 2017

23:36
6357 36be
23:33
3553 4bee
Reposted frommisza misza viathatwasntadream thatwasntadream

March 24 2017

20:48

March 23 2017

22:11
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viacytaty cytaty
22:07
2429 23b8 500
22:02
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viatoolong toolong
22:00
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice

March 09 2017

22:34
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
22:25
22:23

February 26 2017

21:44
5810 95b9

inspodior:

I N S P O D I O R

Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
16:23
Reposted fromhysterie hysterie viajasnaa jasnaa
16:01
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015

February 19 2017

00:05

February 18 2017

02:27
6761 a61e
Reposted fromgonera gonera viaimpressive impressive
02:21
02:19

July 08 2015

12:12

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viacomeslullaby comeslullaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl